Linh kiện laptop Panasonic

Linh kiện thay thế cho laptop Panasonic

LINH KIỆN LAPTOP

DECAL NẮP VÀ SKIN BÀN PHÍM

BÀN PHÍM LAPTOP NHẬT

MAINBOARD – BO MẠCH CHỦ

PIN PANASONIC
Ổ CỨNG SSD SAMSUNG

PHỤ KIỆN KHÁC