Hóa đơn COD

HOÁ ĐƠN ĐÃ SHIP 9/2018

HOÁ ĐƠN COD ĐÃ SHIP (Vì nhiều đơn quá phải chia nhỏ ra) Phần 3- HOÁ ĐƠN ĐÃ SHIP 9/2018 Tra cứu tình trạng vận đơn tại Hoá đơn đã ship 09/2018 (Nhập mã đơn vào mục tra cứu đơn hàng) https://giaohangtietkiem.vn/   Chung Dao 287783055  Xong B Đ Mạnh 281996088 Xong Huy  293043327 Xong  Nhi 240880777  Xong Phan Hằng  249629428 Xong Lê Tiến Dũng  256660849 Xong Phạm Duy   20955990 Xong Ng.Đ.T Huy  234027442 Xong Lê Huy 223866465  Xong Lê Thành 232759954  Bomb Phan Rạng 207543831 Xong Q.V.Nguyện 218864914 Xong M.…

ĐỌC CHI TIẾT
Hóa đơn COD Thanh toán

HÓA ĐƠN COD

ĐƠN HÀNG SHIP XA LUÔN CÔNG KHAI Shop Cafedidong là shop duy nhất trong cả nước dám để đơn hàng ship COD công khai. Bất cứ ai cũng có thể tra được thông tin khách hàng từng mua, mã vận đơn , địa chỉ giao hàng và giá trị đơn hàng. Chúng tôi bán giá công khai trên website, chất lượng công khai và cũng không ngại gì để mã đơn công khai. TRA CỨU ĐƠN HÀNG Ở ĐÂY Copy mã vận đơn ở dưới vào website công ty giao hàng…

ĐỌC CHI TIẾT