Cài đặt - Fix lỗi

CÁCH SET TIẾNG VIỆT 50%

CÀI TIẾNG VIỆT 50%

Phải kết hợp với Geak Launcher hoặc Nova Launcher

Một số máy cần chạy lệnh ADB Fast Boot mới set được.

BƯỚC 1 : CÀI APP MORELOCALE2

 

Nếu máy bạn set báo lỗi

Tức là máy chưa gõ lệnh trên máy vi tính bằng ADB Fast Boot

Cần làm xong  Bước 2 trước rồi mới làm tiếp Bước 1 ảnh bên phải

 

BƯỚC 2 : GÕ LỆNH BẰNG MÁY TÍNH

( Bước này khó nên muốn xem hướng dẫn chi tiết

có thể xem tại trang này – Click)

– Đầu tiên cần tải và cài đặt ADB Tool : http://ouo.press/f4iaB

– Cài driver nhận diện điện thoại : http://ouo.press/i2r9G

– Bật Tùy chọn nhà phát triển (Developer Options) : Đi tìm và gõ 7 lần vào Bulid number (số hiệu bản tạo) trong mục Phone Infor (Giới thiệu về điện thoại). Tùy mỗi hãng điện thoại mà có cách tìm đến Buid Number khác nhau.

Vào Tùy chọn cho người phát triển > Bật Chế độ USB debug.

– Kết nối điện thoại/MTB với máy tính > OK, cho phép gỡ lỗi USB

– Mở Minimal ADB and Fastboot đã cài ở trên đánh các lệnh sau : 

adb devices

adb shell

pm grant jp.co.c_lis.ccl.morelocale android.permission.CHANGE_CONFIGURATION

– Sau đó mở Morelocale 2 lên và thiết lập tiếng Việt như ảnh bên phải của Bước 1.

BƯỚC 3 : CÀI GEAK /NOVA LAUNCHER

Sử dụng Geak launcher để có được 50% tiếng Việt nhưng tùy biến ít:

+ Link tải: https://www.apkmonk.com/app/com.geak.mobileos/


Sử dụng Nova Launcher để tùy biến nhiều hơn:

Có thể tải Nova Launcher trên CH PLAY nhưng đó là bản Trial (miễn phí):

Link tải Nova Launcher Prime : https://drive.google.com/open?id=1nl9…

Bản Backup vị trí  do shop thiết kế: https://drive.google.com/open?id=1S9V…

Cài xong Nova và mọi thứ :

Vào Setting/ accessbility chọn Nova Launcher bật ON

Tiếp tục vào Setting/ Sercurity/ Device administrators…để bật Nova và Testla lên.

BƯỚC 4 : CÀI DANH BẠ/TIN NHẮN/GÕ TIẾNG VIỆT

Tải những app sau về máy và cài đặt :

Danh bạ Google cho Android 5.0 trở lên : https://drive.google.contact5

Danh bạ Google cho Android 4.0 trở lên : https://drive.google.contact4

Tin nhắn Google :  https://drive.google.sms

Bộ gõ Tiếng Việt – Laban key : https://drive.google.labankey

 


CÁC BÀI VIẾT KHÁC LIÊN QUAN :