Cài đặt - Fix lỗi

Tắt thông báo +81 trên Docomo/Softbank

HƯỚNG DẪN TẮT THÔNG BÁO +81 TRÊN DOCOMO/SOFTBANK

Tắt thông báo +81 trên Docomo/Softbank

Các máy Nhật mặc định sẽ hiện thông báo khó chịu khi bấm số gọi điện thoại:

Tắt thông báo +81 trên Docomo/Softbank

 

Sau đây là cách tắt thông báo đó đi, chỉ app dụng cho máy nhà mạng Docomo và Softbank

Các máy nhà mạng AU xem cách fix ở đây : Fix lỗi nhà mạng AU

DÀNH CHO MÁY SHARP/FUJITSU NHẬT

Tắt thông báo +81 trên Docomo/Softbank

DÀNH CHO SONY XPERIA NHẬT

Tắt thông báo +81 trên Docomo/Softbank


CÁC BÀI VIẾT KHÁC LIÊN QUAN :