Cài đặt - Fix lỗi

BẬT UNKNOWN SOURCES

HƯỚNG DẪN BẬT UNKNOWN SOURCES

Bật Unknown sources là thao tác cần người dùng thực hiện khi muốn cài app vào máy thông qua việc chép file cài app (định dạng apk) vào bộ nhớ trong hoặc thẻ nhớ rồi cài đặt chứ không dùng công cụ thông dụng CH Play để download app.

Để bật tính năng này, các bước cần thực hiện như sau:

Bước 1: Vào Setting (Cài đặt), chọn mục Lock & Security (Khóa & Bảo mật).

Bước 2: Tìm mục Unknown sources.

Bước 3: Chọn để mở tính năng này lên.

Các bạn có thể tham khảo từ hình minh họa sau:

BẬT UNKNOWN SOURCES

CÁC BÀI VIẾT KHÁC LIÊN QUAN :