Cài đặt - Fix lỗi

CÁCH CHỈNH TIẾNG VIỆT

CHỌN LẠI NGÔN NGỮ TIẾNG VIỆT

Cách chỉnh Tiếng Việt

Bạn đang tìm cách chỉnh tiếng Việt vì sau khi reset máy, thiết bị trở lại ngôn ngữ mặc định là Nhật.

Đây là hướng dẫn dành cho máy Sharp 402SH, các máy khác làm tương tự nhé!

–Cài Đặt — Mục cuối cùng hoặc kế cuối (hoặc mua ngôn ngữ) – Dòng thứ 6 – Dòng thứ 5