Chưa được phân loại

HOÁ ĐƠN ĐÃ GIAO 2-3-4-2019

HOÁ ĐƠN COD ĐÃ SHIP

(Vì nhiều đơn quá phải chia nhỏ ra)

Phần 8- HOÁ ĐƠN ĐÃ SHIP 2/3/4/5-/2019

Copy mã vận đơn ở dưới vào

website công ty giao hàng

để kiểm tra đơn hàng

https://giaohangtietkiem.vn/#searchPrice

Video cách kiểm tra đơn hàng

 

T.B.Minh209201110Xong
T.T.Khương231046006Xong
Phụng 275776181Xong
Đ.H.Dung 297024575Xong
Mai Anh202598156Xong
N.L.Quân243629985Xong
HỒ M.KIÊN297309013Xong   
Dũng241133139Xong
Trần Q Trung294259377Xong
Đ.H.Dũng297024575Xong
Phụng275776181Xong
N.K.Sơn289377254Xong
N.V.Minh215247640Xong
Lê P Hoa287111186Xong
B.H.Dũng275862286Xong
Đinh.K.Hưng248557068Xong
Ng.N.Chung281611325Xong
H.Thanh261445536Xong
Ng.V.Tiến233705420Xong
Trần.B.Minh209201110Xong
T.Khường231046006Xong
Thanh Hải293177087Xong
N.T.Hằng276511848Xong
D.X.Thanh255838421Xong
Đ.T.Thu206022456Xong
N.H.Dũng226966198Xong
A.Vũ246378066Xong
A.Vũ246378066Xong
Lò Phước217959739Xong
N.Huy228926898Xong
N.V.Quyền273665873Xong
Đ.T.T223059674Xong
Đ Cường247691177Xong
Tuấn220249569 Xong 
NVHai296170640Xong 
Thành294880893Xong 
L Đạt273059331Xong
N.T.Anh267668047 Xong 
N Tuan247448059Xong 
B Đ Ninh291558234 Xong
231323005Xong
 A.Lộc289029460Xong
Q.Quân208094682Xong
N.A.Văn212420342Xong
K.Hoàng218349865Xong
N.V.Phúc246801628Xong
H.Quỳnh239049805Xong
T.Thắng263629918Xong
B.V.Hùng213204375 Xong
P.N.Q261925804Xong
Ng Huy237878234Xong