Hóa đơn COD Thanh toán

Hóa đơn đã ship 1/2019

HOÁ ĐƠN COD ĐÃ SHIP (Vì nhiều đơn quá phải chia nhỏ ra) Phần 5- HOÁ ĐƠN ĐÃ SHIP 1/2019 Tra cứu tình trạng vận đơn tại  Hoá đơn đã ship 1/2019 (Nhập mã đơn vào mục tra cứu đơn hàng) https://giaohangtietkiem.vn/   Trần T.Trọng 212624885 Xong Lê.C.Hoàng 277007980 Xong Hoàng Hà 222479628 Xong Vũ 258677741 Xong Minh Toàn  290777588 Xong L.C.Hoàng 262675166 Xong Ng.V.Lâm 235848479 Bomb  Ng V Thuần 290619428 Bomb  Ng.X.Nam 229979906 Bomb Ng.N.Tiến 262876692 Xong P.T.Thành 235580933 Xong Diệu Hải 201076916 Xong Ng.B.Khuê 230379631 Xong P .N.Quỳnh…

ĐỌC CHI TIẾT
Hóa đơn COD Thanh toán

Hóa đơn đã ship 10-11-12/2018

HOÁ ĐƠN COD ĐÃ SHIP (Vì nhiều đơn quá phải chia nhỏ ra) Phần 4- HOÁ ĐƠN ĐÃ SHIP 10-11-12/2018 Tra cứu tình trạng vận đơn tại Hoá đơn đã ship 10-11-12/2018  (Nhập mã đơn vào mục tra cứu đơn hàng) https://giaohangtietkiem.vn/   Nhụt Tường 230999101  Xong  Trần V. Vinh 242325161  Xong Trần H.Như Ý 229840063  Xong Ng.M.Hà 249804144  Xong Ng.T.Dương 207573338  Xong Đức Thiết 224835371  Xong Hoàng Minh 232041585  Xong Hữu Tập 287210525  Xong Ng.H.Hoài 255484309  Xong Y sôni 262979976  Xong  Tâm An  219814497  Xong   Nguyễn Linh 240131540  Xong …

ĐỌC CHI TIẾT
Hóa đơn COD

HOÁ ĐƠN ĐÃ SHIP 9/2018

HOÁ ĐƠN COD ĐÃ SHIP (Vì nhiều đơn quá phải chia nhỏ ra) Phần 3- HOÁ ĐƠN ĐÃ SHIP 9/2018 Tra cứu tình trạng vận đơn tại Hoá đơn đã ship 09/2018 (Nhập mã đơn vào mục tra cứu đơn hàng) https://giaohangtietkiem.vn/   Chung Dao 287783055  Xong B Đ Mạnh 281996088 Xong Huy  293043327 Xong  Nhi 240880777  Xong Phan Hằng  249629428 Xong Lê Tiến Dũng  256660849 Xong Phạm Duy   20955990 Xong Ng.Đ.T Huy  234027442 Xong Lê Huy 223866465  Xong Lê Thành 232759954  Bomb Phan Rạng 207543831 Xong Q.V.Nguyện 218864914 Xong M.…

ĐỌC CHI TIẾT
Hóa đơn COD

HOÁ ĐƠN ĐÃ GIAO 7-8/2018

HOÁ ĐƠN COD ĐÃ SHIP (Vì nhiều đơn quá phải chia nhỏ ra) Phần 2- HOÁ ĐƠN ĐÃ SHIP 7-8/2018 Tra cứu tình trạng vận đơn tại Hoá đơn đã ship 7-8/2018 (Nhập mã đơn vào mục tra cứu đơn hàng) https://giaohangtietkiem.vn/     L.N.Thắng 142022836 Đã Giao Ng.H.Ly 142368220 Đã Giao Ng.Thông 142374172 Đã Giao Đ.Cường 143131456 Đã Giao H.Q.Huỳnh 143136404 Đã Giao Ng.Hùng 143149048 Đã Giao Ng.H.Lợi 143152936 Đã Giao Ph.H.Trung 143558248 Đã Giao Toàn 144132768 Đã Giao Dương Kiên 144213776 Đã Giao Ng.Q.Trường 145772268 Đã Giao Ng.Điệp…

ĐỌC CHI TIẾT
Hóa đơn COD

ĐƠN ĐÃ GIAO 6-7/2018

HOÁ ĐƠN COD ĐÃ SHIP (Vì nhiều đơn quá phải chia nhỏ ra) Phần 1- HOÁ ĐƠN ĐÃ SHIP 6-7/2018 Tra cứu tình trạng vận đơn tại  Hoá đơn đã ship 6-7/2018 (Nhập mã đơn vào mục tra cứu đơn hàng) https://giaohangtietkiem.vn/ Bùi Thị Ba 152307424 Đã giao Nguyễn đình Quynh 154829220 Đã giao Diễm Nguyễn 156113080 Đã giao Mr Kim 156124828 Đã giao Tuấn Thanh 121914496 Đã giao Vũ Đức 122104372 Đã giao Đoàn Minh Thư 122619516 Đã giao Bùi Ngân 122626712 Đã giao Nguyễn Hồng Ly 122641552 Đã…

ĐỌC CHI TIẾT