Hóa đơn COD

HOÁ ĐƠN ĐÃ GIAO 7-8/2018

HOÁ ĐƠN COD ĐÃ SHIP

(Vì nhiều đơn quá phải chia nhỏ ra)

Phần 2- HOÁ ĐƠN ĐÃ SHIP 7-8/2018

Tra cứu tình trạng vận đơn tại

Hoá đơn đã ship 7-8/2018

(Nhập mã đơn vào mục tra cứu đơn hàng)

https://giaohangtietkiem.vn/

 

L.N.Thắng142022836Đã Giao
Ng.H.Ly142368220Đã Giao
Ng.Thông142374172Đã Giao
Đ.Cường143131456Đã Giao
H.Q.Huỳnh143136404Đã Giao
Ng.Hùng143149048Đã Giao
Ng.H.Lợi143152936Đã Giao
Ph.H.Trung143558248Đã Giao
Toàn144132768Đã Giao
Dương Kiên144213776Đã Giao
Ng.Q.Trường145772268Đã Giao
Ng.Điệp146193344Đã Giao
Tr.S.Định146307652Đã Giao
N.H.Quang146329272Đã Giao
Ph.Ng.H.An146589044Đã Giao
Ng.Điệp147033996Đã Giao
Hưng147545772Đã Giao
Ng.Thiên147952732Đã Giao
Đ.M.Hải148285940Đã Giao
Trân Thi148288764Đã Giao
Ng.Th.Thiên148783660Đã Giao
Minh148895584Đã Giao
L.Nguyên Vũ149264928Đã Giao
Tr.V.Phương149271996Đã Giao
Ng.Q.Vinh149853656Đã Giao
Ng.X.Luyện149857612Đã Giao
Hưng150245248Đã Giao
Tr.Q.Phương150409256Đã Giao
Tòng Nguyên150415080Đã Giao
Ng.Ninh150793496Đã Giao
V.A.Tuấn150802348Đã Giao
Tr.H.C.Thinh151544264Đã Giao
Giang151546848Đã Giao
Ng.Trung151551472Đã Giao
Ng.Đ.Giáp151566556Đã Giao
T.X.Cường151625244Đã Giao
Tr.Qu.Huy152223196Đã Giao
Tr.H.Quân152231896Đã Giao
 Ng.C.Tuấn152456164Đã Giao
Tr.Trường152691772Đã Giao
Th.Huy152966592Đã Giao
Mã Tuấn152983188Đã Giao
Ng.V.Sáng153008828Đã Giao
Bùi Lập153019960Đã Giao
Tr.H.C.Thinh153399756Đã Giao
B.M.Trường153419416Đã Giao
Trịnh Ninh154095672Đã Giao
H.Hữu Ý154484188Đã Giao
Tr.Đ.Khoa154683640Đã Giao
M.Th.Xuân154787556Đã Giao
Mã Tuấn155034560Đã Giao
Ng.H.Lợi156181796Đã Giao
Huy Nguyễn156275924Đã Giao
Tr.V.Hoàng156969232Đã Giao
Chị Hằng157376536Đã Giao
Ng.Th.Tây157923236Đã Giao
Ng.Quốc158811404Đã Giao
B.V.Bình158836056Đã Giao
Ng.T.Vũ159296532Đã Giao
Trần Liên159570948Đã Giao
Tr.V.Hà159777284Đã Giao
M.T.Long159778900Đã Giao
D.Q.Tự159794504Đã Giao
Ng.Quốc161155472Đã Giao
Đ.Tr.Tân161159076Đã Giao
Ng.B.Ngọc162393416Đã Giao
L.Đ.Tân162480236Đã Giao
Trần Vy162484204Đã Giao
Nguyễn Kiên163665632Đã Giao
Ng.Trường164293780Đã Giao
Ph.X.Hưng164522168Đã Giao
B.Ch.B.Thọ165087188Đã Giao
Ng.Th.Hiền165134632Đã Giao
Ng.A.Quân165409837Đã Giao
Ng.Đ.Hiến165411112Đã Giao
Thanh Tuyết165415552Đã Giao
Minh Triết165504909Đã Giao
Cường165939665Đã Giao
Ng.Doãn165942365Đã Giao
Phát166031577Đã Giao
B.Ch.B.Thọ166258393Đã Giao
L.N.Thắng142022836Đã giao