Hóa đơn COD Thanh toán

Hóa đơn đã ship 1/2019

HOÁ ĐƠN COD ĐÃ SHIP

(Vì nhiều đơn quá phải chia nhỏ ra)

Phần 5- HOÁ ĐƠN ĐÃ SHIP 1/2019

Tra cứu tình trạng vận đơn tại 

Hoá đơn đã ship 1/2019

(Nhập mã đơn vào mục tra cứu đơn hàng)

https://giaohangtietkiem.vn/

 

Trần T.Trọng212624885Xong
Lê.C.Hoàng277007980Xong
Hoàng Hà222479628Xong
258677741Xong
Minh Toàn 290777588Xong
L.C.Hoàng262675166Xong
Ng.V.Lâm235848479Bomb 
Ng V Thuần290619428Bomb 
Ng.X.Nam229979906Bomb
Ng.N.Tiến262876692Xong
P.T.Thành235580933Xong
Diệu Hải201076916Xong
Ng.B.Khuê
230379631
Xong
P .N.Quỳnh252182464Xong
Đ.X.Trường227327098Xong
NHThịnh273139877Xong
NTDương252696466Xong
Vô Danh287823977Xong
Đức Hòa270062739Xong
Hoàng Hà276222403Xong
B.H Lai235256810Xong
Lê.H.Sơn216832923Xong
Phạm.H.Quân274535645Xong
Ng.Kh.Toàn230290444Xong
Phạm.M.Giàu283475689Xong
Ng.N.Thoại299875818Xong
Bùi.V.Hùng230048929Xong
Ng.V.Tuấn252701707Xong
Đỗ.T.Tiến289107842Xong
Lê.T.Trung202981254Xong
Ng.Huy231644871Xong
Ng.Đ.Tú262367121Xong
Huy268857159Xong
H. Đ.Hòa210301510Xong
Ng Đ Lương212084760Xong
Ng N.Ban218857540Xong
Thành249337852Xong
Hoàng Minh289543438Xong
Ngọc Sơn
264139076 Xong
Nguyễn Tâm212091907 Xong
Nguyễn Long223493486 Xong
Nguyễn Khan232755883 Xong
Ng.Sỹ Đức245929848 Xong