Chưa được phân loại

KIM CƯƠNG NHẢY MÚA – DANCING STONE – JAPAN

KIM CƯƠNG NỘI ĐỊA NHẬT BẢN

Link website chính hãng : 

https://crossfor.co.jp/en/collection/crossfor-new-york/

Viên kim cương Swarovski

Lắc lư không ngừng khi đeo

AOEN MALL ĐANG BÁN GIÁ HƠN 7.000.000 VNĐ

SHOP CHỈ BÁN GIÁ 3.000.000 VNĐ/1 SỢI

DANCING STONE-KIM CƯƠNG NHẢY MÚA