Chưa được phân loại

HOÁ ĐƠN ĐÃ GIAO 5-6-7/2019

HOÁ ĐƠN COD ĐÃ SHIP

(Vì nhiều đơn quá phải chia nhỏ ra)

Phần 9- HOÁ ĐƠN ĐÃ SHIP 5-6-7/2019

Copy mã vận đơn ở dưới vào

website công ty giao hàng

để kiểm tra đơn hàng

https://giaohangtietkiem.vn/#searchPrice

Video cách kiểm tra đơn hàng

Phạm Hiền533741414Xong
Dong Khoa361299967Xong
Hiển Khánh712223331Xong
Dũng402571569Xong
Hoàng Lộc294280181Xong
Toàn631381077Xong
Ngọc Phương272162174Xong
Phạm Hiền991484667Xong
Thanh Thảo921805994Xong
Minh Tân975644125Xong
Bá Kiên496203875Xong
Hoàng Kiên759934227Xong
Chí513671662Xong
Bùi Tân236378052Xong
Quang Vinh976117088Xong
Nguyễn Duy393288600Xong
Tất Thành402191574Xong
Ngọc Hà771548095Xong
Bùi Hùng435232489Xong
Huu Khanh340888596Xong
Sơn Cường377275414Xong
Thanh Minh469979157Xong
Trần Công645660714Xong
Giang Nam989422974Xong
Hoàng Kiên953372778Xong
Tất Thành295355085Xong
Hoàng Minh431599716Xong
Hồng Nhung914986938Xong
Nguyễn Huyên682203303BOOM HÀNG
Bùi Tân367098900Xong
Trần Đỉnh411612607Xong
Quốc Hưng419864548Xong
Đỗ Lộc777646849Xong
Văn Thắng858511765Xong
Trung Trực731985678Xong
Bùi Tân411139721Xong
 Minh Thắng968268593  Xong
Minh Hoàng884257469Xong
Kh. Quỳnh268762783Xong
Văn Đức450950839Xong
Hoàng Minh308467146Xong
Trần Toản330661344Xong
Hồng Phúc999676002Xong
Mạnh Quỳnh415005239 Xong
An322170714Xong
Hoàng Uyên908637196Xong
Bùi Hùng383016840Xong
Hoàng Tân364381640Xong
P.Uyên 373704416 Xong
Đức Huy627663762Xong
Văn Trọng891117421BOOM
Văn Lập847960973Xong
Ng.Vinh755019133Xong
Trân Đào302906857Xong
Khuất Minh360609013Xong
Truong Giang390635860Xong
Hoàng Hải288049460Xong
 Tuấn Tùng0568481258 BOOM 
La Cương331036656Xong
Sỹ Đức360230789Xong
Ngọc Phú613773978Xong

 

 

Khánh Hạ931049763Xong
Hà Hiếu700401781Xong
Quang Hưng222282536Xong
Văn Long441718948Xong
Thanh Tú381415851Xong
Văn Tiến416585481Xong
Quốc Việt893134412Xong
Duy Tân834963569Xong
Thế Hiển431357749Xong
Danh372546312Xong
Minh Dũng375860209Xong
Đ.Hoàng763727130Xong
Như Huỳnh658354689Xong
Minh448590485Xong
Lê Thanh398620117Xong
Hoàng Hải455407895Xong
Mai Thành221487673Xong
Đức273216323Xong
Danh300378746Xong
 Đức Độ369347826 xong 
 Toàn812006643647 JT Express
Trúc413683060xong 
S.Lương254733725xong
T.V.Phúc347283606xong
Đ.A.Kiệt417803906xong
N.Q.Việt379214823xong
Q. Cường292460471xong
T.Q.Huy247061452xong 
341167850xong 
Ph.Nghiệp3021997736xong 
N.H.Thịnh439171946xong 
Võ Trung333468489xong 
P.T.Anh404480874xong 
Trang Thái486915444xong 
T.Q.Huy247061452xong 
T.Q.Tuấn409053833xong 
Ngọc Anh450587483xong 
Nhã Chi357749419xong 
N.S.Thủy336717366xong 
T.M.Hoàng490975587xong 
N.V.Phúc413728974xong 
 D.V.Sơn485559532 xong 
N.H.Vinh275416523 xong 
N.N.Dầy367380682xong
Ng.Duy240131623Xong
Dư.X.Thi482829020Xong
T.T.Nghĩa284910976Xong
V.V.Trường387330154Xong
S.Trung407277283Xong
V.Đường214891866Xong
T.Sinh394893732Xong
Trần Dũng469673287Xong
 Anh Tâm 414060125Xong 
Quang Vệ398577712Xong
Xuân Thảo459815957Xong
P.T.T.Ngọc383507846Xong
Quý389782291Xong
Minh Trí286248644Xong
Minh Cường225140691Xong
Nhung462449941Xong
P.T.Vĩnh389653574Xong
T.M.Tha470707213Xong
B.V.Đức368782358Xong
P.P.Hùng411181886Xong
V.D.Ái454029842Xong
Lê Huy291739010Xong
H.V.Hiệp247948546Xong
T.Sơn364997242Xong
T.Nguyên430084675Xong

 

 

T.N.Đăng471993150Xong
N.T.B.Lan350162267Xong
Linh Nhi356961820Xong
M.Cương242273536Xong
T.T.Phong443841903Xong
Anh Phương222680597Xong
N.V.Tuấn357205811Xong
Hoàng373601797Xong
P.T.Hùng360352705Xong
Lâm329887209Xong
Đ.Thăng300236311Xong
N.N.Long326585177Xong
H.N.Luyện336435529Xong
V.T.Huyền324625522Xong
N.Q.Phương 391973186Xong
Đặng.T.Hải337314766Xong
N.M.Vượng382441362Xong
Nguyen Tien363258841Xong
Nguyễn Hiền398434964Xong
N.Á.Dương439667755Xong
Lý.Q.Hiển442743458Xong
C.M.T.Nam264729096 Xong
Quang Hiếu386684335Xong
L.B.Q.Khánh472290450Xong
N.N.Long310987608Xong
Nghi Lâm339069972Xong
N.S.H.Hiệp257877943Xong
Đ.K.Dương497249913 Xong
Phúc Tâm423655747 Bom
Kim Anh352441745Xong
N.T.M.Phụng381856841Xong
Ngọc Tuyền
408064025
Xong
Kiến Anh427307824Xong
Đ.D.Chắc
397490250
Xong
Đ.K.Dương400563174Xong
T.C.Thành470158057Xong
Liễn457826373Xong
N.T.Anh398914369Xong
Đ.K.Dương429083764Xong
N.B.Lĩnh248205863Xong
Minh Cuong224102362Xong
Anh349750762Bom
N.T.Hùng386916192Xong
Đ.T.Điền481107142Xong
P.V.Thành363824728Xong
Hoàng373601797Xong
Lâm329887209Xong
T.T.Nhân381004167Xong
Ng.Xuân207807713Xong
 Vũ.T.Đức458133698Xong
P.H.Cường234904191Xong
N.V.Hải389539908Xong
Đ.B.Em344069387Xong
N.N.Công297606875Xong
T.T.Hà315268030Xong
N.P.Thanh483039724Xong
N.V. Hải454098787Xong
Tùng354205238Xong
N.A.Tuấn396416198Xong
N.Q.Hiếu466626179Xong
Đ.V.Anh323726482Xong
Sen388077587Xong
T.Q.VũyEC44XX7SYXong
Đ.T.Hồng426290429Xong
T.Q.VũyECQADFHFUXong
N.N.MinhECD6XD66AXong
N.B.Thuận309495308Xong
P.H. Hai330829445Xong
T.V.Thai264547600Xong
P.S.Linh344754697Xong
Đ.Đ.Hiếu287365959Xong
P.Trung285635510Xong
N.B.L269799100Xong
Tiến262497256Xong
L.X.Thắng265405645Xong
 L.M.HÙNG252948481Xong
Đ.M.Quang289217396Xong
Nguyên Vũ241983079Xong
H.T.Nhi222725852Xong
P.D.Viên254608981Xong
C.Chiến275839746Xong
T.B.Huynh278143253Xong
Nguyên Vu 204595185Xong
N.L.H.Tuấn 270202479Xong
N.Đ.Hạnh257974792Xong
Tỷ206471713Xong
Chu Tĩnh204958134Xong
N.M.T.Phát 226849732Xong
Khải Hoàn 243638503Xong
Nguyễn Trí 249251435 Xong
N.L.H.Tuấn 270202479Xong 
Nguyễn Trí214967081Xong
Trần Tuân299166148bomb
V.T.Hậu288063844 Xong 
V.Đ.Thịnh227251713Xong
P.T.M.Huyên239179441Xong
A.Sharp209069038 Xong
T.X.Vũ246058774Xong
L.M.Hùng240779574Xong
N.K.Hiếu270358098Xong
Nông V Tuấn230287255Xong
N.K.Sơn289377254Xong
N.V.Tiến 233705420Xong
Đ.N.Minh297685838Xong