Cài đặt - Fix lỗi

Remove tài khoản Google

HƯỚNG DẪN REMOVE TÀI KHOẢN GOOGLE
TRÊN ĐIỆN THOẠI ANDROID

Hướng dẫn Remove tài khoản Google trên điện thoại Android

Khi có nhu cầu bán máy hoặc chuyển cho người khác sử dụng, chúng ta không cần reset lại máy mà chỉ cần thực hiện đăng xuất, remove tài khoản khỏi máy và các ứng dụng trên máy đồng thời xóa dữ liệu (clear data) các ứng dụng.

Các bước thực hiện remove tài khoản Google trên điện thoại Android:

Bước 1: Vào Setting, chọn mục Accounts

Bước 2: Chọn vào loại account mà bạn muốn remove

Bước 3: Chọn vào mục tùy chọn

Bước 4: Chọn Remove account và xác nhận

Remove tài khoản Google trên điện thoại Android

Xem: Cách clear data các ứng dụng

CÁC BÀI VIẾT KHÁC LIÊN QUAN :